Jak prawidłowo segregować odpady

Przypominamy o stosowaniu się do zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i segregowaniu odpadów w gospodarstwach domowych. Zgodnie z obowiązującym na terenie całego kraju Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów, przypominamy o przestrzeganiu zasady „5 frakcji odpadów”.

PAPIER

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru i tektury
 • gazety, czasopisma i ulotki
 • zeszyty
 • papier biurowy
 • kartony, torby papierowe

Co powstaje:

 • filtry do kawy
 • opakowania na jajka
 • klosze oświetleniowe
 • papier toaletowy
 • opakowania do np. pizzy

Zasady segregacji frakcji papier. Pełna treść w informacji

SZKŁO

Wrzucamy:

 • butelki po napojach i żywności
 • słoiki bez metalowych nakrętek
 • szklane opakowania
 • po kosmetykach

Co powstaje:

 • materiały budowlane w postaci włókien szklanych
 • kafelki
 • opakowania szklane

Zasady segregacji szkła. pełna treść w informacji

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

 • butelki z tworzyw sztucznych
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • torebki,
 • worki foliowe kartony po mleku i sokach (TETRAPAK)
 • puszki
 • folię aluminiową
 • opakowania po środkach
 • czystości, kosmetykach

Co powstaje:

 • bluzy polarowe
 • meble ogrodowe
 • opakowania metalowe

Zasady segregacji metale i tworzywa sztuczne. Pełna treść w informacji

BIO

Wrzucamy:

 • resztki warzyw i owoców
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew

Co powstaje:

 • nawóz dla roślin
 • biogaz

Zasady segregacji bioodpadów. pełna treść w informacji

ZMIESZANE

Wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym lub zbieranym według innych zasad (jak np. przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie
i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony).
Zostają odpowiednio zutylizowane.

Odpady zmieszane co wrzucasz?