Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12 września 2023 r.

Data publikacji: 20 wrz 2023

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Szczecinie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr

obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Dębno ulice: Jana Baczewskiego, Boczna, Bolesława Chrobrego, "Inki" Danuty Siedzikówny, Plac Konstytucji 3-go Maja, Adama Mickiewicza, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Poprzeczna, Racławicka, Setna, Juliusza Słowackiego, Sportowa, Tartaczna, Willowa, kard. Stefana Wyszyńskiego, Wolności, Zakręt

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 74-400 Dębno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 Miasto Dębno ulice: Bohaterów Września, Jana Pawła II, Krótka, Plac Zwycięstwa, Szara, Wincentego Witosa

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Jana Pawła II 1, 74-400 Dębno

3 Miasto Dębno ulice: Akacjowa, Alternatywy, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Chojeńska, Ignacego Daszyńskiego, Dębowa, Dobra, Dzicze, Gorzowska, Górna, Grunwaldzka, Grzybowa, Hołdownicza, Władysława Jagiełły, Jeziorna, Juranda, Kaliny, Kasztanowa, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kosynierów, Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego, Lawendowa, Lipowa, Władysława Łokietka, Makowa, Mieszka I, Migdałowa, Miła, Myśliborska, Nizinna, Ogrodowa, Parkowa, Pługowa, Pogodna, Północna, Przyjazna, Radosna, Rolnicza, Jana III Sobieskiego, Spacerowa, Szczęśliwa, Bolesława Śmiałego, Wesoła, Wiejska, Wodna, Wrzosowa, Wspólna, Zielona

Dębnowski Ośrodek Kultury,
ul. Ignacego Daszyńskiego 20, 74-400 Dębno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4 Miasto Dębno ulice: I Armii, Armii Krajowej, Bursztynowa, Czereśniowa, Dargomyska, Diamentowa, Jaśminowa, Kwiatowa, Kostrzyńska, Łąkowa, Jana Matejki, Morelowa, Miodowa, Józefa Mireckiego, Stanisława Moniuszki, Orla, Owocowa, Piasta, Perłowa, Poziomkowa, Prusiec, Różana, Rubinowa, Rzemieślnicza, Salezjańska, Siewna, Składowa, Słoneczna, Srebrna, Wiśniowa, Włościańska, Wojska Polskiego, Zachodnia, Złota

Zespół Szkół im. Juliusza Słowackiego,
ul. Zachodnia 4, 74 -400 Dębno

5 Miasto Dębno ulice: Cegielniana, Demokracji, Droga Zielona, Bartosza Wojciecha Głowackiego, Harcerska, Jesienna, Kolejowa, Majowa, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki, Leśna, Letnia, Mała, Ofiar Katynia, Piaseczna, Planty, Kazimierza Pułaskiego, Spokojna, Szkolna, Usługowa, Wiosenna, Zalesie, Zimowa

Szkoła Podstawowa Nr 3,
ul. Juliusza Słowackiego 21, 74-400 Dębno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
6 Miasto Dębno ulice: Aleja Matki Bożej Fatimskiej, Ludwika Waryńskiego

Filia Szkoły Podstawowej Nr 3,
ul. Jana Pawła II 63, 74-400 Dębno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 Część gminy obejmująca: sołectwo Dolsk z miejscowościami: Dolsk, Borne, Turze, sołectwo Krężelin z miejscowościami: Krężelin, Radzicz, sołectwo Ostrowiec z miejscowością Ostrowiec, sołectwo Różańsko z miejscowościami: Różańsko, Grzybno, Juncewo, Sulisław, Piołunek

Świetlica Wiejska,
Różańsko 22, 74-311 Różańsko

8 Część gminy obejmująca: sołectwo Cychry z miejscowością Cychry

Szkoła Podstawowa,
ul. Jana Pawła II 85, 74-404 Cychry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9 Część gminy obejmująca: sołectwo Młyniska z miejscowością Młyniska, sołectwo Sarbinowo z miejscowością Sarbinowo, sołectwo Suchlica z miejscowością Suchlica

Szkoła Podstawowa,
Sarbinowo 80, 74-404 Cychry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
10 Część gminy obejmująca: sołectwo Grzymiradz z miejscowościami: Grzymiradz, Choszczówko, Klepin, sołectwo Dyszno z miejscowościami: Dyszno, Borówno, Przylaszczka, sołectwo Smolnica z miejscowościami: Smolnica, Hajnówka

Szkoła Podstawowa,
Smolnica 20, 74-400 Dębno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
11 Część gminy obejmująca: sołectwo Barnówko z miejscowością Barnówko, sołectwo Mostno z miejscowościami: Mostno, Łazy, sołectwo Więcław z miejscowością Więcław

Zespół Placówek Oświatowych,
Barnówko 38, 74-311 Różańsko

12 Część gminy obejmująca: sołectwo Oborzany z miejscowością Oborzany

Świetlica Wiejska,
Oborzany 42, 74-400 Dębno

13 Część gminy obejmująca: sołectwo Dargomyśl z miejscowością Dargomyśl

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,
Dargomyśl 101A, 74-404 Cychry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
14 Część gminy obejmująca: sołectwo Bogusław z miejscowością Bogusław

Świetlica Wiejska,
Bogusław 38, 74-404 Cychry

74-404 Cychry
15 Część gminy obejmująca: sołectwo Krześnica z miejscowością Krześnica

Świetlica Wiejska,
Krześnica 58B, 74-404 Cychry

16 Część gminy obejmująca: sołectwo Warnice z miejscowością Warnice

Świetlica Wiejska,
Warnice 14A, 74-311 Różańsko

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
17

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.,
ul. Tadeusza Kościuszki 58, 74-400 Dębno

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

 1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3. podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Szczecinie II najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy Dębno najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II
/-/ Anna Sienkiewicz