Granty sołeckie 2023 zrealizowane

Data publikacji: 22 lis 2023

Zakończono dwie inwestycje dofinansowane w ramach dotacji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023”. W tym roku dotacje przyznano dla Dolska i Krześnicy.

W dniu 30 października 2023r. dokonano odbioru końcowego robót remontowych pn. „Likwidacja barier architektonicznych w świetlicy wiejskiej w Dolsku”.  Zadanie obejmowało modernizację istniejących schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych i montażem poręczy. Całkowity koszt zadania wyniósł 30.000 zł, z czego 15.000 zł to dotacja w ramach „Grantów Sołeckich 2023”. Pozostała kwota to wkład własny środków Rady Sołeckiej w Dolsku i Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Budynek świetlicy, żółta elewacja schody, poręcz. Daszek nad wejściem

W dniu 21 listopada 2023r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Altana- spotkania integracyjne we wsi Krześnica”.  Zadanie obejmowało wykonanie altany rekreacyjnej o wymiarach 9m2, przy placu zabaw. Altana będzie służyć spotkaniom integracyjnym i organizacji imprez dla mieszkańców sołectwa. Całkowity koszt zadania wniósł 23.572,85 zł, z czego 15.000 zł zostało przyznanych w ramach umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023”. Pozostała kwota stanowiła  wkład własny środków Rady Sołeckiej w Krześnicy.

Altana drewniana otwarta, obok tablica informacyjna, dokoła zielony teren, za altaną  ruiny muru z kamienia, w tle drzewa bez liści

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu