Gmina Dębno laureatem konkursu Zielony Feniks

Data publikacji: 28 mar 2024

21 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie rozdano nagrody laureatom V edycji konkursu „Zielony Feniks” na poziomie regionalnym. Wyróżnienie przyznano Gminie Dębno.

Zielony Feniks to nagroda przyznawana osobom, firmom czy instytucjom działającym lokalnie na rzecz ekoenergetyki.

Gmina Dębno została wyróżniona w kategorii za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki. Otrzymano pamiątkowy medal i dyplom.

Dyplom i pamiątkowy medal w eleganckim pudełku

Burmistrz Dębna trzyma w rękach teczkę granatową  i pudełko z medalem

W latach 2020-2022 w Gminie Dębno wykonano inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii. To m.in. montaż instalacji fotowoltaicznej w świetlicy w Grzymiradzu; montaż oświetlenia solarnego na  placu zabaw i miejscach integracji mieszkańców wsi Cychry oraz w miejscowości Bogusław na drodze gminnej (kolonia Bogusław); wykonano modernizacje: świetlicy wiejskiej w Warnicach oraz zewnętrzną modernizację świetlicy w Bogusławiu; wykonano prace związane z rozbudową i przebudową budynku strażnicy OSP pełniącej funkcje kulturalne we wsi Dargomyśl; zakończono remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. Gmina przygotowuje się również do realizacji zadania „Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno”, przewiduje się wymianę ok. 390 lamp. Od 2020 r. na terenie Dębna funkcjonują czujniki jakości powietrza. W zakresie edukacji ekologicznej organizowane są m.in. akcje sadzenia drzew, spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, pikniki ekologiczne.

Nagroda przyznawana jest pod auspicjami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”, która to wspiera wszelkie organizacje społeczne, samorządowe i biznesowe w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliwa alternatywach oraz ekologicznej utylizacji odpadów. Regionalna Komisja Konkursowa „ZIELONY FENIKS” w Szczecinie jako pierwsza w Polsce podjęła współpracę z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS” .

Podjęcie współpracy wynikało z faktu, że województwo zachodniopomorskie jest wiodącym producentem energii z odnawialnych źródeł energii,  to tu działają instytucje promujące OZE, firmy produkujące elementy do farm wiatrowych, od lat prowadzone są badania naukowe dotyczące rozwoju OZE i to właśnie dlatego województwo zachodniopomorskie buduje swoją markę  lidera w rozwoju OZE, sprawiając, że Pomorze Zachodnie jest przykładem niebieskiego i zielonego wzrostu zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańców.