Dotacja na przebudowę drogi w Sarbinowie

Data publikacji: 14 lip 2023

13 lipca br. burmistrz Dębna - Grzegorz Kulbicki i wicemarszałek województwa - Olgierd Kustosz podpisali umowę o dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Sarbinowie. Wsparcie w wysokości ponad 1,2 mln pochodzi ze środków unijnych.

Inwestycja obejmie przebudowę drogi gminnej w Sarbinowie o długości 0,486 km. Powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni na odcinku od drogi krajowej nr 23 do drogi powiatowej w kierunku Krześnicy.  

Ponadto przebudowana zostanie także sieć wodociągowa oraz urządzeń teletechnicznych. Ten zakres będzie kosztem niekwalifikowanym i pokryty zostanie ze środków własnych gminy.

Całkowity koszt zadania wynosi 2 178 242 zł, natomiast kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniesie 1 212 496 zł.

Niebawem Gmina Dębno przystąpi do procedury przetargowej, aby wyłonić wykonawcę na realizację inwestycji. 

Od lewej burmistrz Dębna, wicemarszałek województwa, skarbnik gminy Dębno, członek zarządu

Droga w Sarbinowie przed remontem

Wydział Planowania i Rozwoju