Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Dębno

W dniu 26 czerwca (poniedziałek) wojewoda zachodniopomorski - Zbigniew Bogucki podpisał umowy, na podstawie których do 38 zachodniopomorskich spółek wodnych trafi dotacja w łącznej wysokości 1,7 mln zł.

Dotacja pochodzi z budżetu państwa i jest przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej spółki wodnej w 2023 roku w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym wykonanie prac konserwacyjnych.

Gminna Spółka Wodna Dębno reprezentowana przez Przewodniczącego Janusza Fabiańczyka oraz Wice Przewodniczącego Wacława Konopkę otrzymała dotacje w wysokości 100 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową dotację należy wykorzystać do 31 grudnia br.

Janusz Fabiańczyk