Chodzisz na grzyby? Zachowaj bezpieczeństwo w lesie

W związku z trwającym okresem zbierania grzybów Powiatowy Lekarz Weterynarii W Myśliborzu apeluje o zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa biologicznego podczas spędzania czasu na terenach leśnych. Na terenie powiatu myśliborskiego występuje ASF u dzików, w związku z czym osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami powinny powstrzymać się od uczestniczenia w aktywnościach na terenach leśnych ze względu na możliwość przeniesienia wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie.

W przypadku znalezienia zwłok padłego dzika, nie należy do nich podchodzić ani dotykać, czy przenosić szczątków z miejsca znalezienia. Należy oznaczyć to miejsce, by było widoczne dla służb i jeśli to możliwe wyznaczyć koordynaty z telefonu komórkowego. O fakcie znalezienia zwłok padłego dzika należy poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, leśniczego, myśliwego, bądź władze gminne, policję. Padłego dzika można również zgłosić poprzez aplikację „Zipod", dostępne na stronie https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443/ oraz kody QR mieszczące się na plakatach informacyjnych. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu