Brak uwag do oferty Nadodrzańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy w Dębnie

Informujemy, że do oferty Nadodrzańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy w Dębnie z siedzibą w Dębnie przy ul. Wolności 4/15; 74-400 Dębno złożonej zgodnie z art.19a znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – ochrona pszczół” - stosując tzw. tryb uproszczony - nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Podmiot ten spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą (art. 19a ust.3-5) oferta stowarzyszenia widniała na BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz umieszczona była na tablicy ogłoszeń Urzędu począwszy od 20.06.2023 r.  do 28.06.2023 r. (wymagany 7 dniowy termin zamieszczenie oferty) żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.