Brak uwag do oferty ART FORUM

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszeń w trybie uproszczonym- pozakonkursowym.

Informujemy, że do oferty Stowarzyszenia „ART.-FORUM”  z siedzibą  ul. Wesoła 4; 74-400 Dębno złożonej zgodnie z art.19a znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie „Wypoczynek dzieci i młodzieży” - stosując tzw. tryb uproszczony - nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Podmiot ten spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą (art. 19a ust.3-5) oferta stowarzyszenia widniała na BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz umieszczona była na tablicy ogłoszeń Urzędu począwszy od 12.09.2023 r.  do 19.09.2023 r. (wymagany 7 dniowy termin zamieszczenie oferty) żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.