Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Dębna

Data publikacji: 01 cze 2023

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja, burmistrz Dębna, Grzegorz Kulbicki, zaprezentował raport o stanie gminy – dokument, który jest podstawą do udzielenia przez radę wotum zaufania. Z kolei skarbnik gminy, Iwona Pludra, omówiła wykonanie budżetu za 2022 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium zostały przez radnych udzielone 11 głosami za. 3 głosy były przeciw oraz 1 wstrzymujący.

Plan dochodów budżetu Gminy Dębno na 31.12.2022 roku w wysokości 135.187.248,68 zł został wykonany w wysokości 137.551.423,23 zł, natomiast wydatki planowane na poziomie 167.208.163,48 zł zostały wykonane w wysokości 146.670.240,56 zł. Budżet na 31.12.2022 roku zamknął się deficytem w kwocie  /-/9.118.817,33  zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.992.589,14 zł oraz kredytem w kwocie 2.126.228,19 zł.

Z raportem można zapoznać się pod linkiem https://ssl.esesja.pl/zalaczniki/234629/raport-o-stanie-gminy-debno-za-rok-2022-sig_2244143.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debno za 2022 rok https://bip.debno.com.pl/.../bip.debno.../strony/15020.dhtml

Podziekowania dla burmistrza i skarbnika