Punkt Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”

Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie prowadzi Punkt Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”.

Jest to fundusz pożyczkowy dla mikro i małych przedsiębiorców, utworzony przez Polską Fundację Przedsiębiorczości we współpracy z samorządami lokalnymi województwa zachodniopomorskiego.

Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek oraz szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.

Pożyczki udzielane przez Fundusz POMERANUS są finansowane ze środków Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oferta Funduszu skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego.

Szagóły na stronie internetowej www.pfp.com.pl