Bezgotówkowe wadium przetargowe

Bezgotówkowe wadium przetargowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Oferta bezgotówkowego wadium przetargowego Funduszu Pomerania to wielka szansa dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, aby rozwijać działalność i z powodzeniem startować w przetargach na zamówienia publiczne.

Fundusz Pomerania ze Szczecina udziela wadium w postaci poręczenia- jest to tak samo akceptowalna forma jak wszystkie formy ubezpieczeniowe lub gotówkowe. Wadium Funduszu wydawane jest w formie oświadczenia, które klient dołącza do swojej oferty
i składa w przetargu. Jest to poręczenie dostępne we wszystkich zamówieniach publicznych. Warunkiem jest aby przedsiębiorca działał na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz należał do sektora MŚP.

Charakterystyka produktu:

 • Poręczenie zastępuje wpłatę wadium w formie pieniężnej
 • Poręczenie jest udzielane na okres związania ofertą, nie dłużej niż 90 dni
 • Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia 500.000,00 zł
 • Maksymalna wartość przyznanego odnawialnego limitu poręczeń wadialnych 1.000.000,00 zł
 • Odnawialny limit poręczeń wadialnych przyznawany na okres jednego roku

Korzyści dla przedsiębiorcy:

 • brak konieczności angażowania własnych środków, jak również możliwość przystąpienia do przetargu w przypadku braku wolnych środków na wpłatę wadium
 • zwiększenie potencjału Przedsiębiorcy wskutek umożliwienia przystępowania do większej ilości przetargów jednocześnie
 • krótka i szybka procedura
 • istnieje możliwość pozyskania oferty na pozostałe gwarancje określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • opłaty za udzielenie:
  - limitu poręczenia wadialnego: 1,0% kwoty limitu (min. 100 zł)
  - poręczenia zapłaty wadium: 0,5% kwoty poręczenia (w ramach limitu wadialnego- min. 100 zł); 1,4% kwoty poręczenia (przypadku poręczenia jednostkowego- min. 200 zł)

Przedsiębiorco, jeśli jesteś zainteresowany ofertą- już dziś skontaktuj się z nami lub odwiedź naszą stronę internetową.

http://www.funduszpomerania.pl/produkty/poreczenia-wadiow

„Fundusz Pomerania” Sp. z o.o.
Pl. Hołdu Pruskiego 9
70-550 Szczecin

Marta Kawiak
Tel. 661-540-590
m.kawiak@funduszpomerania.pl

Aneta Wiśniewska
Tel. 661-590-540
a.wisniewska@funduszpomerania.pl

Plakat - fundusz Pomerania