W 2018 roku zrewitalizowano park miejski w Dębnie, który zyskał nowe oblicze. Przede wszystkim poprawiono estetykę i funkcjonalności tego miejsca, zarówno pod względem infrastruktury, jak i uporządkowania zieleni. W pierwszym etapie wykonano wycinkę chorych i inwazyjnych gatunków drzew i krzewów oraz pielęgnację pozostałych.

Ponadto wzbogacono teren o ponad 6,5 tysiąca nowych nasadzeń wielogatunkowych krzewów o różnych formach pokroju. Wśród nich dostrzec można tawuły, berberysy, kaliny koralowe, jaśminowce wonne, derenie, róże, bluszcze i ligustry.

Nasadzono blisko 70 drzew liściastych i iglastych, w tym klony, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, brzozy brodawkowate, głogi, sosny, śliwy wiśniowe, graby i świerki. Całość uzupełnia ponad 500 różnorodnych bylin. Roślinność na klombach, to tak teraz modne trawy: kostrzewa i rozplenica japońska oraz rozchodnik okazały.

Dodatkowo wiosną będzie można podziwiać rośliny cebulowe, których posadzono ponad 1000. W parku zakwitną tulipany, krokusy, przebiśniegi i czosnek olbrzymi.

Park miejski wiosną

Wykonano także rekultywację trawników z zastosowaniem wielogatunkowych mieszanek traw. Oprócz trawnika rekreacyjnego, powstaną łąki kwietne, które są tak bardzo potrzebne w miastach, a już dawno zniknęły z krajobrazu zieleni.

Na drzewach zamontowano 30 sztuk budek lęgowych dla ptaków, ustawiono 5 sztuk domków dla owadów oraz powstały miejsca kryjówek jeży i innych gatunków zwierząt. Park stał się miejscem proekologicznym i bioróżnorodnym, które stanie się siedliskiem bytowania owadów i małych dzikich zwierząt.

Prace w parku obejmowały także roboty związane z poprawą infrastruktury. Wyremontowano część istniejących alei parkowych oraz wykonano nowe ciągi komunikacyjne. Zniknęła stara popękana asfaltowa nawierzchnia. Zastąpiono ją kruszywem mineralnym, w kolorach szarym, grafitowym i piaskowym.

Choć mimo krytyki, że uniemożliwi to poruszanie się wózkami dziecięcymi i rowerami, już teraz mieszkańcy ją chwalą, zwłaszcza biegacze. Tego rodzaju nawierzchnia jest ekologiczna i bezpieczna i występuje w parkach największych polskich miast. Wzdłuż ciągów zamontowano stylowe ławki i kosze na odpady komunalne oraz na psie odchody. Park miejski oświetla 115 energooszczędnych lamp parkowych.

W parku stworzono nowe miejsca rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin. Od strony plaży miejskiej powstały zaciszne zaułki, w których  można odpocząć. Na górce od drogi krajowej zamontowano pergole i altanę ośmioboczną.

Miejsce Kamienia Pamięci, poświęcone dawnym mieszkańcom Neudamm zagospodarowano nową roślinnością i ustawiono ławki. Wyznaczono teren pod wiaty i altany, wykonano bezpieczną piaskową nawierzchnię placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. WAŻNE! aby korzystać z altany ogniskowej należy złożyć wniosek (załącznik) do Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Wiata ogniskowa

Powstał nowy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Dodatkową atrakcją jest pumptrack, tor rowerowy o kształcie zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, do jazdy na rowerze. Nawierzchnia wykonana jest, podobnie jak alejki z kruszywa mineralnego. Gotowa jest też górka saneczkowa na zimowe szaleństwa.

Góra saneczkowa zimą

Wejścia do parku dostosowano do osób niepełnosprawnych wykonując podjazdy z balustradami.

Plac zabaw