Kalendarium

1261

 • Pierwsza źródłowa wzmianka o Dębnie;

1567

 • Wybudowano młyn do produkcji papieru czerpanego;

1570

 • Dębno otrzymuje częściowe prawa miejskie; powstaje kościół, fabryka sukna i szpital;

1618 – 1648

 • Wojna 30-letnia, miasto ulega zniszczeniu w wyniku działań wojennych;

1731

 • Dębno otrzymuje pełne prawa miejskie, powstaje pierwszy urząd miejski magistrat i sąd;

1758

 • Sierpień bitwa pomiędzy wojskami pruskimi i rosyjskimi pod Sarbinowem;

1760

 • Wybudowano manufakturę farbiarską;

1777

 • Likwidacja garnizonu wojsk pruskich;

1794

 • Wybudowano nową wieżę ratuszową;

1816 – 1819

 • Przeprowadzono reformę administracyjną, w wyniku, której Dębno należało do powiatu kostrzyńskiego i regencji frankfurckiej;

1820

 • Dokonano przebudowy ratusza;

1852 – 1853

 • Wybrukowano drogę Kostrzyn - Dębno-Myślibórz;

1882

 • Otwarcie linii kolejowej Stargard – Kostrzyn przebiegającej przez Dębno;

1895

 • Wybudowano fabrykę kapeluszy przy ul. Słowackiego;

 • Powstaje fabryka tłuszczu garbarskiego;

1899

 • Wybudowano budynek sądu;

1923

 • Nad jeziorem Lipowo powstaje ośrodek sportowo - wypoczynkowy;

1933

 • Wybudowano kościół katolicki pod wezwaniem św. Antoniego;

1939 – 1945

 • Na terenie miasta funkcjonuje filia obozu koncentracyjnego Sachsenhausen- Oranienburg;

1945

 • Powrót Dębna do Macierzy
 • Przybycie pierwszych osadników do miasta;
 • Utworzono Zarząd Gminy Dębno

1946

 • Utworzono bibliotekę;

1954

 • W wyniku reformy terytorialnej, uległ likwidacji Zarząd Gminy w Dębnie, a powstaje Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej;
 • Utworzono Powiatowy Dom Kultury;

1964 – 67

 • Dębno zajmuje pierwsze miejsce w konkursie „Ziemia Szczecińska – piękna, gospodarna, kulturalna”;

1964

 • Wybudowano szkołę przy ul. Zachodniej;

1966

 • Odbył się pierwszy maraton;

1968

 • Powstaje Towarzystwo Przyjaciół Dębna;

1972

 • Utworzono Gminę Dębno;

1975

 • W wyniku reformy administracyjnej Dębno zostaje włączone do województwa gorzowskiego;

1978

 • Nawiązano partnerskie kontakty z Strausbergiem w Niemczech;

1996

 • Odkrycie największych w kraju złóż ropy naftowej i gazu;


1997

 • Po renowacji budynku przy ul. Mickiewicza utworzono szkołę gastronomiczną;

1998

 • Pierwsze oficjalne spotkanie byłych mieszkańców Dębna z Zarządem Miasta i Gminy Dębno;

1990

 • Miasto nawiązało partnerskie kontakty z Renkum w Holandii;

1995

 • Miasto nawiązało partnerskie kontakty z Rosarito w Meksyku;

1999

 • Miasto w wyniku reformy administracyjnej przechodzi do województwa zachodniopomorskiego i powiatu myśliborskiego;

2000

 • Miasto nawiązało partnerskie kontakty z Tczewem w Polsce;
 • Otwarcie Filii Uniwersytetu Szczecińskiego o kierunku socjologia i zarządzanie;
 • Zamknięcie stacji kolejowej, zawieszenie połączeń pasażerskich;
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno rozpoczęła eksploatację.

2001

 •  Miasto nawiązało partnerskie kontakty z Kurskiem w Rosji;
 • Zlikwidowano szkołę podstawową nr 2 w miejsce, której otwarto Gimnazjum Publiczne w Dębnie;
 • Uruchomiono system monitoringu ulicznego w mieście;
 • Urząd Miasta i Gminy otrzymuje Certyfikat Jakości ISO 9002;

2002

 • Otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie;
 • Otwarcie hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Dębnie;
 • Dębno otrzymuje nagrodę Rady Europy za krzewienie idei jedności narodowej i współpracy międzynarodowej;
 • Gmina Dębno zostaje odznaczona nagrodą marszałka Marka Borowskiego „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”;

2003

 • Podpisanie umowy o współpracy z Miastem Terezin w Czechach;
 • Oddanie do użytku nowej szkoły podstawowej w Cychrach;

2004

 • Rozpoczęcie działalności Centrum Wspierania Biznesu;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Oborzanach;

2005

 • Otwarcie Hali Sportowej w Smolnicy;
 • Budowa wiejskiego Ośrodka Kultury w Różańsku;
 • 150- lecie Kościoła Pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła;
 • Obchody 15 – lecia współpracy Dębno – Renkum;
 • Publikacja książki „Karty z dziejów Dębna”;

2006

 • Otwarcie świetlicy wiejskiej w Sarbinowie;
 • 60 – lecie Biblioteki Publicznej w Dębnie;
 • Remont zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie;
 • Otwarcie budynku socjalnego przy ul. Setnej;

2007

 • Odsłonięcie Pomnika Orła Białego;
 • 40 - lecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębnie;
 • Dębno w programie "Kawa czy herbata";
 • Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dębno;
 • Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości;

2008

 • Obchody 30 - lecia współpracy Dębno - Strausberg;
 • Obchody 250 rocznicy bitwy pod Sarbinowem;

2009

 • Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. a Gminą Dębno;
 • Gmina Dębno laureatem konkursu „Gmina Fair Play" w kategorii gmin miejsko - wiejskich;
 • Gmina Dębno laureatem konkursu „Mistrzowska Gmina";
 • Otwarcie hali sportowo - rehabilitacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie;

2010

 • Obchody 20-lecia współpracy miast partnerskich Dębno – Renkum
 • Podpisanie umowy o współpracy z miastem Nowy Tomyśl;
 • Otwarcie pierwszych tras Nordic Walking;
 • Obchody 20-lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Dębno;

2011

 • Przekazanie przez Gminę Teltow zabytkowych dzwonów – ratuszowego z 1794 r. i kościelnego z 1669 r.;
 • Termomodernizacje obiektów oświatowych w Gminie Dębno;
 • Wybudowanie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie;
 • Wybudowanie oczyszczalni ścieków w Różańsku;

2012

 • Gmina Dębno na 19 miejscu w Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej 2012.
 • Gmina Dębno zwycięzcą V Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal" 2012.
 • Zakończono projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Natura 2000 w Gminie Dębno" – skanalizowano Dolsk, Ostrowiec, Barnówko, Mostno i Więcław.
 • Tytuł najlepszej biblioteki województwa zachodniopomorskiego w Rankingu Bibliotek 2012 Rzeczpospolitej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno.
 • 750 lat sołectwa Krześnica.
 • I miejsce wieńca Sołectwa Krześnica na Dożynkach Wojewódzkich w Barzkowicach oraz wyróżnienie na Dożynkach Prezydenckich w Spale.

2013

 • Prywatyzacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębnie.
 • 750 lat sołectwa Cychry.
 • Obchody 35 - lecia współpracy Dębno - Strausberg.
 • Wydanie książki „Dębno. Tryptyk barw miasta”.
 • Wydanie książki „Maraton Dębno. 1966-2013”.

2014

 • Tytuł „Euro Symbolu Publicity 2014” dla Gminy Dębno.
 • Wyróżnienie dla Gminy Dębno w finale kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
 • Wyróżnienie w konkursie „Zabytek zadbany" w kategorii: adaptacja obiektów zabytkowych za uratowanie kuźni w Dolsku. 
 • Rekord trasy w 41.Maratonie Dębno.

2015

 • 70 lat OSP Sarbinowo.
 • Wyróżnienie w rankingu „Perły Samorządu".
 • Gmina Dębno na 12 miejscu w Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej 2015.
 • Tytuł Lider Rozwoju Regionalnego 2015.
 • Obchody 25-lecia współpracy miast partnerskich Dębno – Renkum.
 • Obchody 25- lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Dębno.

2016

 • Otwarcie Gminnego Żłobka przy Przedszkolu nr 2 w Dębnie.
 • Gmina Dębno laureatem Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Gmina Dębno znalazła się na 3 miejscu w województwie zachodniopomorskim i 19 miejscu w Polsce w kategorii gminy miejsko-wiejskie.

2017

 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego zajęła 26 miejsce w Polsce w rankingu bibliotek Rzeczpospolitej 2017 roku. Wśród placówek województwa zachodniopomorskiego była trzecia.
 • 700 - lecie praw miejskich Barnówka

2018

 • 40-lecie współpracy partnerskiej Dębno - Strausberg
 • 40-lecie Przedszkola nr 1 w Dębnie
 • Burmistrzem Dębna zostaje Grzegorz Kulbicki
 • Wykonano rewitalizację parku miejskiego w Dębnie

2019

 • 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie
 • Otwarcie nowej siedziby Nadleśnictwa Różańsko
 • Wyróżnienie Warnic w konkursie marszałka "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2019"

2020

 • Otwarcie nowych placówek: Środowiskowego Dom Samopomocy i Dziennego Domu Seniora+
 • 450-lecia Dębna (uroczystości odwołane z powodu pandemii)

2021

 • Uroczyste obchody 450-lecia Dębna
 • Wydanie publikacji "Studia i szkice z dziejów Dębna"
 • Otwarcie okna życia przy Szpitalu w Dębnie
 • 3 miejsce Dargomyśla w konkursie marszałka "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2021"

2022

 • 2 miejsce Różańska w konkursie marszałka "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2022"