Burmistrzowie Dębna

W latach 1990 - 1998 Burmistrza Dębna wybierali tylko radni na posiedzeniu Rady Miejskiej. Funkcję tę sprawowali:

I kadencja

  • Roman Stryjewski od 12.06.1990 r. do 21.10.1993 r.
  • Piotr Wojewoda od 22.10.1993 r. do 17.11.1993 r.
  • Danuta Leśniak - Chanecka od 18.11.1993 r. do 28.04.1994 r.

II kadencja

  • Janusz Kotas do 15.07.1994 r. do 02.10.1995 r.
  • Andrzej Brzozowski od 02.10.1995 r. do 21.11.1995 r.
  • Ryszard Święcicki od 21.11.1995 r. do 1998 r. Zajmował to stanowisko także w III kadencji do 18.11.2002 r.

Ustawa sejmowa z 20 czerwca 2002 roku zmieniła zasady wyboru burmistrza. Wprowadzała bowiem bezpośredni jego wybór przez uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy (wybory powszechne)

IV-VII kadencja

Piotr Downar został wybrany na burmistrza 27.10.2002 r., a urzędowanie rozpoczął 19.11.2002 r. po złożeniu ślubowania na sesji Rady Miejskiej. Zwyciężył również w wyborach w 2006 roku, 2010 i 2014.

VIII kadencja

Grzegorz Kulbicki wybrany na burmistrza 4.11.2018 r. Złożenie ślubowania 22.11.2018 r.