Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

  • Droga Zielona 1, 74-400 Dębno
  • Telefon: 95 760 30 82 lub 95 760 24 44
  • Fax: 95 760 24 44
  • e-mail: sekretariat@dtbs-debno.pl
  • www.dtbs-debno.pl/