15 maj
2019
Gospodarka | Emilia Jenda

Nowa droga w Dębnie już przejezdna

Powiększ zdjęcie. Ulica WolnościW Dębnie wybudowano  ulicę „Inki” Danuty Siedzikówny i odcinek ulicy Wolności. Koszt inwestycji wyniósł około 2,3 mln zł i sfinansowany został z budżetu gminy. Jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie brakującego odcinka tej drogi i zakończenie inwestycji.
 

czytaj więcej

15 maj
2019
Zdrowie | Emilia Jenda

O zapobieganiu oraz zwalczaniu przemocy w rodzinie

Powiększ zdjęcie. Uczestnicy szkoleniaW dniu 14 maja 2019 roku w Dębnowskim Ośrodku Kultury z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie oraz Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie odbyło się nieodpłatne szkolenie z zakresu „Organizacji Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w ramach pracy na rzecz zapobiegania oraz zwalczania przemocy w rodzinie”.

czytaj więcej

15 maj
2019
Kultura | Emilia Jenda

Związkowy jubileusz

Powiększ zdjęcie. Uczestnicy uroczystości na cmentarzu komunalnym w Dębnie8 maja br. Zarząd Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP i Zarząd Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Dębnie zorganizowali wspólne obchody 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych w Polsce, połączone z 74. rocznicą zakończenia II wojny światowej w Europie.

czytaj więcej

15 maj
2019
Sport | Emilia Jenda

V Bieg Przełajowy Śladami Templariuszy

Powiększ zdjęcie poglądowe bieguW sobotę 18 maja po raz kolejny zapraszamy do Chwarszczan na V Bieg Przełajowy Śladami Templariuszy. Dla uczestników przygotowaliśmy nową piękną trasę krajobrazową o długości około 10 km, głównie polnymi i leśnymi drogami przez obszar dwóch gmin Boleszkowice i Dębno.

czytaj więcej

14 maj
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Uwaga! Zabieg chemiczny w lasach Nadleśnictwa Bogdaniec

Powiększ zdjecie. Liczne gąsienice na drzewachInformujemy, iż Nadleśnictwo Bogdaniec na terenie swoich lasów przeprowadzi zabieg chemiczny ograniczenia liczebności gąsienic brudnicy mniszki na powierzchni ok. 1000 ha. Na obszary objęte zabiegami wprowadza się okresowy zakaz wstępu w terminie: 14-31 maja br. Pszczelarzy prosi się o zabezpieczenie pasiek w pobliżu terenów objętych zabiegami. Z uwagi, że obszar graniczy z Gminą Dębno, m. Bogusław komunikat publikujemy na stronie internetowej.

czytaj więcej

14 maj
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Wyższa premia dla młodych rolników

Logo ARiMROd 31 maja do 29 czerwca 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o wsparcie od młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. W tegorocznym naborze wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, w tym podwyższono kwotę premii - do 150 tys. zł.

czytaj więcej

polecane

 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Gmina Dębno w publikacji