30 lip
2021
Komunikaty | Emilia Jenda

Młody żużlowiec z Dębna pojedzie na Mistrzostwa Europy

Powiększ zdjęcie. Kewin Nycz z rodzicami11-letni Kewin Nycz, trenujący w GUKS Speedway Wawrów, został powołany przez Polski Związek Motorowy do reprezentacji Polski i udziału w Młodzieżowym Pucharze Europy na 125cc w Równem (Ukraina). Finał odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia. Kewin pomimo wakacji intensywnie trenuje i przygotowuje się na mistrzostwa Europy na Ukrainie.

czytaj więcej

29 lip
2021
Komunikaty | Emilia Jenda

Narodowy Spis Powszechny 2021. Nabór kandydatów na rachmistrzów

Powiększ plakat nabór na rachmistrzaNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021. Burmistrz Dębna, Gminny Komisarz Spisowy w Dębnie ogłasza dodatkowy otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Termin składania ofert: 05 sierpnia 2021r.

czytaj więcej

29 lip
2021
Komunikaty | Emilia Jenda

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Powiększ zielono - niebieskie logo DębnaBurmistrz Dębna na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia   24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXVI/214/2020 z dnia 30 września 2020 r.  w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2021 rok” ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych opublikowanego ogłoszeniem nr PiR.524.6.2021 RJI z dnia 05.07.2021 r.

czytaj więcej

29 lip
2021
Gospodarka | Emilia Jenda

Wybudują wodociąg w rejonie ulicy Kosynierów

Powiększ zdjęcie. Koparka, wykopany dółGmina Dębno zawarła umowę z firmą K&W SERWICE sp. z o.o. ze Szczecinie na budowę wodociągu w rejonie ulicy Kosynierów w Dębnie.  Wartość zamówienie wynosi 46 970 zł i sfinansowane zostanie z budżetu gminy. Inwestycja będzie gotowa do końca września.

czytaj więcej

polecane

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza