Życzenia z okazji Dnia Sołtysa 2024

Data publikacji: 11 mar 2024

Z okazji Dnia Sołtysa wyrażamy swoje wielkie podziękowanie za Państwa pracę i oddanie lokalnej społeczności.

Bycie sołtysem to odpowiedzialna i trudna służba, ponieważ wymaga wsłuchania się w potrzeby wszystkich mieszkańców. Tym bardziej doceniamy Państwa zaangażowanie w realizację wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój sołectwa, a tym samym całej naszej gminy.

Na Państwa ręce kierujemy słowa uznania również dla członków Rady Sołeckiej, którzy aktywnie wspierają wspólnie podejmowane działania.

Życzymy przede wszystkim zdrowia, które pozwoli jak najdłużej działać na rzecz dobra wspólnego. Niech wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do realizacji zamierzonych planów daje wewnętrzną satysfakcję oraz zadowolenie mieszkańców.

Grzegorz Kulbicki
Burmistrz Dębna

Marcin Krzysiak
Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna

Życzenia. Po prawej stronie bukiet kolorowych kwiatów w białym wazonie. Pełna treść w informacji