Wolne miejsca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dębnie

Data publikacji: 16 kwi 2024

Zapraszamy Osoby z Niepełnosprawnościami do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie - Wolne Miejsca!

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, która daje osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społeczno-zawodowej. Terapia zajęciowa prowadzona jest w warsztacie według indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika. W programie zostają określone formy oraz zakres rehabilitacji, metody oraz zakres  nauki umiejętności wykonywania różnych czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej jak również określenie umiejętności zawodowych, dzięki którym uczestnicy mogą brać udział w szkoleniach zawodowych lub podjąć zatrudnienie. W placówce jest 6 pracowni  o następujących profilach:

  • gospodarstwa domowego;
  • komputerowo-muzyczna;
  • stolarska;
  • wikliniarska;
  • plastyczna;
  • dziewiarsko-krawiecka;

Dobór pracowni jest dopasowany do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań uczestnika.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej również aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach lokalnych w ramach integracji społecznej będącej również bardzo ważnym aspektem naszej działalności przeciwdziałając tym samym  wykluczeniu społecznemu oraz realizujemy zadania poprzez formy ergoterapii, arteterapii oraz socjoterapia ( wykonywanie różnych prac plastycznych oraz technicznych przy jednoczesnym ćwiczeniu motoryki oraz rozwijanie zdolności manualnych, koordynacji ruchowej oraz pobudzenie kreatywności, wykorzystywanie różnych form sztuki do realizacji procesu rehabilitacji – wyjazdy do kina i teatru oraz udział w zorganizowanych wycieczkach pozwalających na bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu jak również zaprzyjaźnionych placówek z Niemiec poznając aspekty historyczne, geograficzne oraz społeczno-ekonomiczne i kulturowe).  W ramach prowadzonych zajęć realizowany jest również trening ekonomiczny dzięki któremu kształtowana jest orientacja wartości pieniądza i towaru poprzez naukę  samodzielnego  gospodarowania własnym budżetem, nauka umiejętności dokonywania wyborów, dostrzegania oraz przewidywania potrzeb.

Zapraszamy  od poniedziałku do piątku w godz od 7.30 do 15.30

Osoba do kontaktu: Kierownik Elżbieta Butkiewicz tel: 500 264 427 / 95 760 91 81

Odwiedź profil WTZ Dębno i zobacz ich działalność https://www.facebook.com/