Utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy Poziomkowej w Dębnie

Data publikacji: 15 mar 2024

Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Poziomkowej i ul. Wojska Polskiego w Dębnie. W związku z trwającymi pracami budowlanymi występują utrudnienia w ruchu drogowym, zwłaszcza w dojeździe do działek ogrodowych.

Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Poziomkowej i ul. Wojska Polskiego w Dębnie.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości około 815 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1055m i sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 363m zlokalizowanej przy ul. Poziomkowej i ul. Wojska Polskiego w miejscowości Dębno. Sieć wodociągowa będzie dostarczać wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz p. poż. dla działek budowlanych zlokalizowanych w jej obrębie, a sieć kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzać ścieki bytowo-gospodarcze z budynków.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Zakład Robót Inżynieryjnych Produkcyjno Usługowo Handlowy Mieczysław Szczechowiak z miejscowości Pniewy. Wybrana oferta w ramach postępowania przetargowego opiewa na kwotę 2 333 310,00. Inwestycja zakończy się pod koniec lipca 2024 r.

Koparka kopie dół