Rozpoczyna się budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dębno – Mostno

Data publikacji: 04 mar 2024

Rozpoczęła się budowa trasy pieszo-rowerowej na odcinku Dębno – Mostno. Koszt zadania, które realizuje Powiat Myśliborski to około 6 mln złotych. Gmina Debno wsparła finansowo przedsięwzięcie kwotą 1,4 mln złotych.

Obecnie prowadzone są prace pomiarowe oraz wykonywane są niezbędne wycinki zieleni kolidującej z inwestycją. Powstanie droga pieszo -rowerowa na odcinku o długości 3,65 km, co w szczególności poprawi bezpieczeństwo rowerzystów na trasie Dębno – Mostno.

Wartość robót budowlanych została wyceniona na kwotę 5.992.115,40 zł. Inwestycję zrealizuje firma Maldrobud Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Myśliborzu.

Realizacja zadania jest finansowana ze środków Powiatu Myśliborskiego przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) (50%) przeznaczonego na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Burmistrz Dębna przy poparciu Rady Miejskiej Dębna podpisał umowę o przekazaniu dotacji celowej w wysokości 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie tego projektu.

Obecny stan drogi. Śliska, wąska droga z czarnej kostki.

Źródło: www.powiatmysliborski.pl