Rozpocznie się przebudowa drogi w Sarbinowie

Data publikacji: 27 paź 2023

Wczoraj podpisano umowę na realizację inwestycji drogowej w Sarbinowie. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 2,2 mln złotych. Gmina Dębno na ten cel otrzyma wsparcie ze środków unijnych w kwocie 1,2 mln złotych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przy szkole na odcinku od drogi krajowej nr 31 do drogi powiatowej w kierunku Krześnicy. Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej w Sarbinowie, o długości 486m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Zanim powstanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej przebudowane zostaną także sieci wodociągowe i telekomunikacyjne oraz wybudowana kanalizacja deszczowa.

Zadanie będzie realizowane przez firmę M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę – na kwotę 2 248 539,29 zł. Umowę 26 października 2023 r. podpisali Grzegorz Kulbicki - Burmistrz Dębna oraz Maciej Rutkowski - Prezes spółki M&K Zakład Sieci Sanitarnych.

Czarna droga, na poboczu stoją samochody. Po prawej stronie widać fragment piętrowego budynku z czerwonej cegły. Zielone ogrodzenie z siatki, słupy i linie energetyczne, nebieskie niebo. Od lewej stoi burmistrz Dębna, który ściska dłoń prezesowi firmy. Burmistrz uśmiechnięty trzyma teczkę granatową. W tle tło na którym widnieje herb gminy

Gmina Dębno na realizację inwestycji otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 212 496 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres przebudowy sieci wodociągowej oraz urządzeń teletechnicznych jest kosztem niekwalifikowanym i pokryty zostanie ze środków własnych gminy.

Rozpoczęcie prac zaplanowano na koniec listopada bieżącego roku, natomiast planowane zakończenie to koniec kwietnia 2024 r.

Ciąg logotypów: Flaga UE, logo Pomorze Zachodnie, logo PROW, podpis Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wydział Planowania i Rozwoju
Wydział Realizacji Inwestycji