Rozpocznie się budowa ulic w północnej części miasta

Data publikacji: 17 lip 2023

14 lipca zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie. Projekt jest dofinansowany kwotą około 2,7 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji powstanie brakujący odcinek jezdni ulicy Akacjowej ( długość ok. 236 mb) od placu zabaw do ulicy Migdałowej, ulicy Klonowej (długość ok. 165 mb) i odcinek ulicy Migdałowej (długość ok. 106 mb) do skrzyżowania z ulicą Klonową. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Wybudowane zostaną również chodniki, zjazdy i wejścia indywidualne oraz parkingi.

Ponadto projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 471 m oraz budowę trzech zbiorników retencyjnych zamkniętych. Przebudowana zostanie także linia energetyczna.

Dopełnieniem będzie zagospodarowanie terenów zielonych. Posiana zostanie trawa oraz nasadzone krzewy i trawy ozdobne. Zamontowane zostaną także ławki i kosze na śmieci.

Wykonawcą przedsięwzięcia będzie konsorcjum firm Lider: HMS Wróblewski z Dębna oraz Partner: EW-TRANS Ewa Paszkiewicz – Samul z Wolwarka. Wybrana oferta w ramach postępowania przetargowego opiewa na kwotę 5 394 595,50 zł. Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 2 776 634,92 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji inwestycji to 12 miesięcy.

Budowa ulic w tym rejonie realizowana jest etapami od wielu lat na podstawie projektu technicznego z roku 2011. 

Odcinek ulicy Akacjowej do budowy

Umowę podpisał burmistrz Dębna G. Kulbicki i przedstawiciel Wykonawcy Adam Wróblewski

Wydział Planowania i Rozwoju