Przebudowa drogi nr 1418Z Dębno-Grzymiradz - II etap

Data publikacji: 07 lip 2023

Zarządca dróg powiatowych informuje, że rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1418Z Dębno-Grzymiradz - II etap”. Na czas wykonywania robót została wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Z uwagi na powyższe prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót i stosowanie się do nowego oznakowania drogowego.

Etap II inwestycji obejmuje odcinek drogi rozpoczynający się za skrzyżowaniem dróg w kierunkach Grzymiradz i Klepin (km 1+727,16) i kończący się na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Grzymiradz (ok. km 3+500). W ramach inwestycji zostanie wykonane poszerzenie jezdni oraz wzmocnienie konstrukcji jezdni na całym odcinku, poprzez wymianę jej na nową lub wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych. Nawierzchnia jezdni po przebudowie na całym odcinku będzie bitumiczna, jak w stanie istniejącym. Dodatkowo w miejscowości Grzymiradz wybudowane zostaną nowe odcinki chodników. W ciągu drogi przewidziano budowę przystanków autobusowych.

Inwestycja drogowa realizowana jest w ramach zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie powiatu myśliborskiego w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski”. Koszt przebudowy drogi szacowany jest na kwotę 3.787.868,46 zł. Zadanie jest finansowane ze środków własnych Powiatu Myśliborskiego oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład (edycja 3 PGR).

Źródło: www.powiatmysliborski.pl