Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze polityki społecznej - opieka wytchnieniowa

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1164/23 z dnia 10 lipca 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie. 

Szczegóły konkursu w poniższym linku: 

https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadan-publicznych-w-sferze-polityki