Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty - Mali Cychrowiacy

Data publikacji: 18 kwi 2024

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego „Mali Cychrowiacy”, z siedzibą w Cychrach przy ul. Jana Pawła II 85; 74 – 404 Cychry złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zadania pt. „Organizacja obchodów jubileuszu 20 lecia działalności Zespołu Tanecznego Mali Cychrowiacy” rodzaj zadania publicznego Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego . Oferta została złożona dnia 18.04.2024 r. w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie Dz. U. z 2023 r., poz. 571. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić uwagi. Można przesyłać je na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno lub mailem na  adres r.jarmuszka@debno.pl.   

Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Oferta dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.debno.com.pl

Burmistrz Dębna
Grzegorz Kulbicki