Nabór wniosków Złoty Dąb 2023

Zachęcam organizacje, stowarzyszenia, osoby prawne, a także grupy mieszkańców do wytypowania kandydatów, którzy w minionym roku szczególnie zasłużyli się dla Naszej Gminy. Składanie wniosków o nagrodę roku Złoty Dąb 2023 mija 15 lutego 2024 r.

Do nagrody i wyróżnień mogą być zgłaszane osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na terenie Gminy Dębno, które uzyskały szczególnie znaczące osiągnięcia w roku 2023, mające znaczenie dla Gminy Dębno lub jej mieszkańców, a w szczególności te, które:

przyczyniły się do rozwoju gospodarczego gminy;

przyczyniły się do rozwoju społecznego lub kulturalnego gminy;

przyczyniły się do promocji oraz osiągnięć Gminy Dębno w kraju lub za granicą;

przysporzyły gminie korzyści materialnych i duchowych.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dębnie do dnia 15.02.2024r.

Regulamin oraz wniosek dostępne są pod linkiem https://debno.pl/strona/nagroda-roku-zloty-dab

Grzegorz Kulbicki
Burmistrz Dębna

Powiększ grafikę. Statuetki i napis nagroda Złoty Dąb