Można składać wnioski do budżetu gminy na 2024 rok

Data publikacji: 12 lip 2023

Burmistrz Dębna zawiadamia o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2024 rok. Wnioski można składać do 10 sierpnia. Zgłaszane propozycje muszą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy.

Na podstawie § 1 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr V/22/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno zawiadamiam o rozpoczęciu prac

  1. nad projektem budżetu na 2024 rok
  2. nad weryfikacją Wieloletniej Prognozy Finansowej

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Burmistrza Dębna wniosków w sprawie propozycji zadań bieżących do realizacji w budżecie w 2024 roku, w terminie do 10 sierpnia 2023 roku pod adresem:
Burmistrz Dębna
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
Wydział Finansowo - Budżetowy

Ponadto informuję o możliwości składania do Burmistrza Dębna wniosków w sprawie propozycji zadań inwestycyjnych do realizacji w budżecie w 2024 roku oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, w terminie do 10 sierpnia 2023 roku pod adresem:
Burmistrz Dębna
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
Wydział Realizacji Inwestycji