Mieszkańcy Różańska przywitali nowy wóz bojowy

Data publikacji: 11 mar 2024

W dniu 08.03.2024 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Różańsku przywitała swój nowy wóz do działań ratowniczo-gaśniczych, na który z niecierpliwością druhowie oraz społeczność lokalna czekali wiele długich lat.

Podczas wydarzenia powitalnego swoją obecnością zaszczycili: prezes Związku OSP RP Dębno, dh Jan Robak, burmistrz Dębna - Grzegorz Kulbicki, komendant Gminny OSP Dębno - dh Edward Skoczylas. Nie zabrakło także uroczystego poświecenia naszego wozu, którego dokonał proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła w Różańsku ks. Stanisław Rębeliński. Eskortę wozu zapewniły wszystkie jednostki OSP z Gminy Dębno. Dla licznie przybyłych mieszkańców przygotowany został słodki poczęstunek.

Obecnie w strukturach JOT-u (Jednostki Operacyjno-Technicznej) OSP Różańsko jest 18 czynnych druhów, którzy nieustannie szkolą się podnosząc swoje umiejętności. W ubiegłym roku OSP Różańsko zadysponowano do blisko 30 akcji wyjazdowych.

Man TGM 13.290 został sfinansowany dzięki pozyskanym dotacjom z:

  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 68 400,00 zł
  • Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: 106 600,00 zł
  • Gminy Dębno: 602 000,00 zł
  • Narodowego i Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: 475 000,00 zł

Wóz strażacki Wyposażenie wozu strażackiego

Ksiądz święci wóz strażacki wóz strażacki w zmroku oświetlony, po bokach  palą się race,

OSP Różańsko