Kwalifikacja wojskowa 2024 r.

Data publikacji: 20 mar 2024

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu myśliborskiego. odbywać się będzie w terminie od 9.04.2024 r. do 26.04.2024 r., dla Gminy Dębno w dniach 16-19.04.2024r.; kobiety w dniu 26.04.2024r.

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
ul. Północna 15, od godz. 7:30 do godz. 13:00 ( Pn. – Pt.),
telefon kontaktowy: 95 760 3001 wew. 112  Biuro Zarządzania Kryzysowego.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2005 roku;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które w latach  2022 i 2023:
    a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
    b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 2000-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.