Kolejne drogi gminne zyskały nową nawierzchnię

Data publikacji: 23 sie 2023

Zakończyła się inwestycja drogowa w rejonie ulicy Kolejowej i Usługowej w Dębnie. Powstała asfaltowa nawierzchnia jezdni oraz jednostronny chodnik. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 620 618 zł, w tym wsparcie w kwocie 2 375 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach przedsięwzięcia utwardzono jezdnię na ulicy Kolejowej na odcinku o długości około 438 m i szerokości do 5,50 m. Powstał także chodnik jednostronny z kostki betonowej bezfazowej o szerokości 2 m. Dodatkowo zdemontowano napowietrzną linię oświetleniową i wybudowano nowe oświetlenie uliczne o długości ok. 423 m. Inwestycja obejmowała również budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 324 mb.

Nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz jednostronny chodnik powstały również na ulicy Usługowej. Wykonano także wpusty drogowe wraz z przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Dzięki realizacji inwestycji poprawie uległy warunki nie tylko inwestowania w tym rejonie, ale także dojazd do gospodarstw domowych. 

Zadanie wykonała spółka Maldrobud z Myśliborza za kwotę 3 620 618 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało w kwocie 2 375 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Droga asfaltowa, chodnik jednostronny lampy, zieleń. Ulica Kolejowa

Ulica Usługowa, jezdnia asfaltowa, chodnik z kostki, zieleń, zakład w oddali

Emilia Jenda