Kamienice Juliusza Neumanna

Juliusz Neumann – właściciel drukarni i wydawnictwa, wybudował w 1882 roku dużą kamienicę przy obecnej ul. Armii Krajowej. W 1891 roku budynek został przebudowany i nadbudowany według planów berlińskiego architekta Paula Franke, otrzymując piękną fasadę z piaskowca.

Na całym parterze połączonych budynków znajdowały się pomieszczenia biurowe oraz księgarnia wydawnictwa. W 1890 roku wybudował na własny koszt istniejący do dziś budynek poczty, który był połączony nadziemnym gankiem z ekspedyturą wydawnictw.