Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

Smolnica 51
74-400 Dębno
tel./fax (95) 760 14 94
e-mail: smolnica@smolnica.pl

www.smolnica.pl

Dyrektor Krzysztof Maciaszek

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy powstał na mocy Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego nr XLIX/426/2014 w sprawie założenia z dn. 01 września 2014r. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.