Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty - Polskiego Związku Emerytów, Renicistów i Inwalidów

Data publikacji: 04 kwi 2024

Informujemy, że do oferty Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno złożonej zgodnie z art.19a znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym” - stosując tzw. tryb uproszczony - nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Podmiot ten spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą (art. 19a ust.3-5) oferta stowarzyszenia widniała na BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz umieszczona była na tablicy ogłoszeń Urzędu począwszy od 26.03.2024 r. do 02.04.2024 r. (wymagany 7 dniowy termin zamieszczenie oferty) żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.

Grzegorz Kulbicki
Burmistrz Dębna