Informacja o braku uwag do oferty Shark Divers Stowarzyszenie Płetwonurków PSP i OSP

Data publikacji: 14 cze 2024

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszeń w trybie uproszczonym- pozakonkursowym

Informujemy, że do oferty SHARK DIVERS Stowarzyszenie Płetwonurków PSP i OSP,  z siedzibą w Dębnie przy ulicy Kosynierów 6; 74-400 Dębno złożonej zgodnie z art.19a znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie „Porządku i bezpieczeństwa” - stosując tzw. tryb uproszczony - nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Podmiot ten spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą (art. 19a ust.3-5) oferta stowarzyszenia widniała na BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz umieszczona była na tablicy ogłoszeń Urzędu począwszy od 07.06.2024 r.  do 13.06.2024 r. (wymagany 7 dniowy termin zamieszczenia oferty) żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.