Dzień Pracownika Komunalnego

Z okazji Dnia Pracownika Komunalnego składamy wszystkim osobom, które na terenie miasta i gminy Dębno, dbają o dobre warunki i porządek życia lokalnej społeczności.

Ogromna rzesza ludzi pracuje w gospodarce komunalnej, zapewniając nam, mieszkańcom miasta i gminy, usługi najczęściej niewidoczne – dostarczając wodę, odprowadzając ścieki, odbierając odpady, czy dbając o porządek i czystość na ulicach.

Pracujecie dla naszego wspólnego dobra – My dostrzegamy to i doceniamy!

Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam satysfakcja z dobrze wykonywanych zadań i życzliwość mieszkańców doceniających Waszą pracę.

Z wyrazami szacunku, podziękowaniami i pozdrowieniami

Grzegorz Kulbicki
Burmistrz Dębna

Marcin Krzysiak
Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna

Życzenia. pełna treść w informacji