Bezpłatne przewozy dla seniorów 70+

Burmistrz Dębna zaprasza do skorzystania z programu „Przewozy senior 70+”.

Jest to bezpłatny program skierowany do osób, które ukończyły 70 rok życia, są zameldowane na terenie gminy Dębno, nie mają możliwości korzystania z własnego mechanicznego środka transportu oraz mają trudności w samodzielnym poruszaniu się, są samotne lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności mają orzeczoną niepełnosprawność.

Osoba uprawniona może korzystać z bezpłatnych przewozów w ramach Projektu w celu dotarcia do placówek opieki zdrowotnej lub siedzib urzędów, służb, inspekcji i straży znajdujących się na terenie gminy Dębno oraz powrotu z tych miejsc do miejsca zameldowania. Można skorzystać z dwóch bezpłatnych przewozów w ciągu miesiąca.

Przewozy w ramach projektu wykonywane będą w poniedziałki i we wtorki w godz. 07:00-18:00. Zamówienia można dokonać wyłącznie telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed planowanym przejazdem w godz. pracy Urzędu Miejskiego pod numerem tel. 95 760 3001 wew. 117.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie.