Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2024 roku. Uwaga - nowy wniosek

Data publikacji: 31 sty 2024

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2024 r. do burmistrza właściwego dla miejsca położenia gruntów rolnych. Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. (wraz z wykazem składanych faktur) oraz oświadczenie.