Zrealizowano drugi etap kanalizacji Krześnicy. Rozpoczęła się także inwestycja w Smolnicy

Zakończono i odebrano drugi etap budowy kanalizacji w miejscowości Krześnica. Zadanie kosztowało prawie 3,3 mln złotych i wsparte zostało z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Trwają również prace przy trzecim odcinku budowy kanalizacji w Smolnicy. To przedsięwzięcie realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie.

W ramach inwestycji wybudowano:

  • kanalizację sanitarną z rur PVC dn 200 o długości ok.1679,95 mb,
  • kanalizację sanitarną z rur PVC dn 160 o długości ok. 885,88 mb,
  • kanalizację sanitarną tłocznej z rur PE dn 63 o długości ok. 121,49 mb,
  • dwie przepompownie ścieków wraz z uzbrojeniem.

Do nowej sieci przyłączono 56 gospodarstw domowych.

To już drugi etap tego zadania, bo w 2021 roku wybudowano pierwszy odcinek kanalizacji. Dzięki wsparciu z rządowego programu udało się skanalizować miejscowości.

Zadanie zrealizowała spółka M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. – za kwotę 3 295 785,00 zł. Gmina Dębno otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 3 229 869,30 zł. Dofinansowanie wynosi aż 98% kwoty inwestycji.

Logotypy Polski Ład BGK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie realizuje projekt pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Smolnica Etap II-część III". Roboty rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do połowy listopada.

W wyniku realizacji zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej o długości 1,581 km  w tym:

  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 200 mm, o długości 0,912  km
  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 160 mm o długości  0,141 km
  • kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicy 90 mm, o długości 0,528 km

Inwestycja obejmuje także budowę 1 przepompowni ścieków. Zakłada się przyłączenie do sieci 24 posesji.

Całkowity koszt projektu wyniesie  1.811.386,57 zł netto, w tym wsparcie ze środków unijnych 1.500.572,00 zł objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ciąg logotypów: flaga EU, logo Pomorze Zachodnie, logo PROW

Wydział Planowania i Rozwoju