Z poezją za pan brat…

Data publikacji: 04 cze 2024

28.05.2024 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Dębnie odbył się po raz piąty międzyszkolny konkurs słowno – muzyczny „Łąka słowami malowana”.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – III edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębnie, Szkoły Podstawowej z Sarbinowa, Szkoły Podstawowej ze Smolnicy oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować utwór o tematyce wiosennej, podkład muzyczny oraz strój, który ściśle będzie wiązał się z deklamowanym tekstem.

Celem konkursu było kształtowanie kultury słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich oraz budzenie zainteresowania poezją.

Jury w składzie pani Joanna Białek oraz pani Katarzyna Kwiatkowska miały bardzo trudne zadanie w ocenie uczestników. Każdy z nich reprezentował bardzo wysoki poziom.

Uczniów klas pierwszych było 4, z klas drugich 3, zaś z klasy trzeciej 5.

Zwycięzcami z każdej grupy wiekowej zostali:

Klasa III:

  1. Dawid Mazur I miejsce SP 2 Dębno
  2. Aleksander Kruszak II miejsce SP 2 Dębno
  3. Jagoda Dąbrowska III miejsce SP 1 Dębno

Klasa II:

  1. Zuzanna Grabowska I miejsce SP Smolnica
  2. Aleks Garczyński II miejsce SP Sarbinowo
  3. Hubert Różański III miejsce SP 2 Dębno

Klasa I:

  1. Aniela Drużga I miejsce SP Smolnica
  2. Zofia Grzęda II miejsce SP Sarbinowo
  3. Borys Żłobicki III miejsce SP 2 Dębno

Zarówno laureaci jak i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy oraz medale za wspaniałą ucztę dla duszy. Dzieci dostarczyły nam wszystkim niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. Było to możliwe dzięki Radzie Rodziców i indywidualnym sponsorom, którzy ufundowali nagrody. Poza tym dzięki rodzicom uczniów klasy 3a i 3b miejsce, w którym odbywała się uroczystość wyglądała jak prawdziwa majowa łąka. Mogliśmy też za sprawą słodkości poczuć się jak na prawdziwym pikniku.

Wszystkim towarzyszyła miła i przyjazna atmosfera. Obiecaliśmy sobie, że za rok spotkamy się ponownie.

Wspólne zdjęcie uczestników, jury i organizatorów i opiekunów

Organizatorzy: Renata Rawlik i Małgorzata Jokiel