Wykonawca wyłoniony. Rozpocznie się budowa ronda na drodze krajowej nr 23 w Dębnie

Niebawem ruszą prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Słowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzyńskiej w Dębnie. 20 lutego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie burmistrz Dębna, Grzegorz Kulbicki podpisał umowę z prezesem spółki Maldrobud, Łukaszem Malinowiczem. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Skrzyżowanie objęte inwestycją znajduje się na ciągu komunikacyjnym drogi krajowej nr 23 relacji Kostrzyn nad Odrą - Myślibórz. Droga krajowa jest drogą z pierwszeństwem przejazdu wobec wszystkich ulic z którymi się krzyżuje. Ruch na skrzyżowaniu ulic Kostrzyńskiej, Zachodniej i Słowackiego odbywa się poprzez skrzyżowanie zwykłe bez sygnalizacji świetlnej. Na drodze krajowej nr 23 występuje największe natężenie ruchu samochodowego (SDR ponad 7000 P/dobę). Około 15% pojazdów stanowią samochody ciężarowe co ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo oraz generowany hałas. W ciągu ulic Zachodniej i Słowackiego odbywa się intensywny ruch pieszy (głównie w godzinach szczytu, rannych i popołudniowych). Z uwagi na duże natężenie ruchu samochodowego, lokalizację chodników bezpośrednio przy krawędzi drogi oraz brak wysp kanalizujących odczuwalne jest małe poczucie bezpieczeństwa pieszych.

Droga krajowa nr 23, skrzyżowanie, samochody na drodze. znaki drogowe, lampy

Realizowana inwestycja obejmie roboty drogowe. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz chodników, ciągów pieszo-rowerowych i zjazdów z kostki betonowej. Ponadto powstaną wyspy i opaski z kostki kamiennej.

Przebudową zostanie objęta również infrastruktura techniczna. Stara sieć kanalizacji deszczowej zostanie zastąpiona nowymi rurociągami o długości ok. 369 m wraz ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami deszczowymi. Powstanie także nowa sieć kanalizacji ściekowej sanitarnej o długości ok. 362 m, sieć wodociągowa o długości ok. 266 m oraz sieć gazowa o długości ok. 121 mb wraz z węzłami gazowymi. W zakresie sieci elektroenergetycznych wykonane zostaną nowe linie kablowe o łącznej długości ok. 783 m, oświetlenie drogowe wraz z oświetleniem przejść dla pieszych. Prace dotyczące sieci teletechnicznej multimedialnej obejmują rozbiórkę istniejącej sieci, wykonanie nowej kanalizacji kablowej i okablowania kanałowego o łącznej długości ok. 625 m. Ponadto wykonane zostaną również sieci telekomunikacyjnej o łącznej długości ok. 426 m.

Całość prac, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą wynosi 6 731 761 zł. Gmina Dębno otrzyma 50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Cieszę się, że projekt, który tak długo czekał w kolejce, wkroczył w fazę realizacji. To kluczowa inwestycja, której od lat oczekiwali mieszkańcy. Udało się sfinalizować przedsięwzięcie i uzyskać znaczne środki finansowe z rządu. Zaprojektowane rondo poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych, upłynni ruch w obrębie tego skrzyżowania. Inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku – mówi Grzegorz Kulbicki, burmistrz Dębna.

Od lewej siedzą przy stole i podpisują dokumenty: Łukasz Malinowicz, Grzegorz Kulbicki. Na stole stoją małe flagietki: białe z logiem maldrobud, żółto - czerwone flagi Dębna. W tle na ścianie wisi godło Polski. Od lewej stoją: Łukasz Malinowicz, Grzegorz Kulbicki. Ściskają sobie dłoń, w drugiej trzymają granatowe teczki. W tle stoi rollup, na którym widac żółto-czerwony herb gminy Debno.

Jeśli chodzi o drugie rondo przy skrzyżowaniu ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie trwa przygotowywanie Programu funkcjonalno – użytkowego.  Zadanie zakłada budowę ronda w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a szacunkowy koszt inwestycji wynosi 8 420 000 zł, w tym wsparcie finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 999 000 zł, a zatem aż 95% wartości inwestycji. Założeniem jest więc, że w 2024 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa, a realizacja inwestycji nastąpi w roku 2025.

biało-czerwona flaga, godło Polski- biały orzeł ze złotą koroną na czerwonej tarczy

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju