Wsparcie unijne na budowę kanalizacji w Smolnicy

Dziś w Urzędzie Miejskim w Dębnie podpisana została umowa o dofinansowanie budowy kolejnego odcinka kanalizacji w Smolnicy. Wsparcie ze środków unijnych wyniesie 1,5 mln złotych. Zadanie będzie realizować debnowska spółka - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Umowę podpisali wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Kustosz oraz prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie, Tomasz Maruszczak. W spotkaniu udział wziął burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki. Dzięki środkom unijnym realizowane będzie zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Smolnica Etap II-część III”.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej o długości 1,581 km  w tym:

  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 200 mm, o długości 0,912  km
  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 160 mm o długości  0,141 km
  • kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicy 90 mm, o długości 0,528 km

Zadanie obejmuje też budowę 1 przepompowni ścieków. Zakłada się przyłączenie do sieci 24 posesji.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowana jest  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany całkowity koszt projektu wynosi 2.089.308,38 zł, w tym wsparcie ze środków unijnych 1.558.970,00 zł.

Od lewej stoją: burmistrz, wicemarszałek, prezes