Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2024 r. o godz. 11 burmistrz Dębna, Grzegorz Kulbicki i przedstawiciele różnych organizacji złożyli kwiaty pod pomnikiem Orła Białego na placu Konstytucji 3 Maja. Oddano hołd i uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych.

Zgromadzeni na placu wysłuchali i odśpiewali hymn Polski, następnie głos zabrał burmistrz Dębna, który przypomniał o okolicznościach ustanowienia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. – Naszym zadaniem jest to, aby wydobywać na światło dzienne dotąd nieznanych, przemilczanych, wyklętych bohaterów. Pamięć i szacunek do przodków są zawsze fundamentem wspólnoty narodowej – zwrócił się do zebranych Grzegorz Kulbicki.  

Z głośników zabrzmiała pieśń do słów Zbigniewa Herberta, opisująca tragiczne losy Żołnierzy Wyklętych.

Na zakończenie przedstawiciele samorządu, dębnowskich placówek oświatowych i społecznych oraz stowarzyszeń złożyli kwiaty na stopniach pomnika Orła Białego.

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.

Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Grupa osób, dzieci, dorośli stoją przed pomnikiem Orła Białego

Wydział Planowania i Rozwoju