Trzy zabytki z gminy Dębno wsparte z rządowego programu

Gmina Dębno otrzymała dotację na budynek szkoły w Sarbinowie oraz biblioteki w Dębnie. Dodatkowo Powiat Myśliborski pozyskał dofinansowanie na kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie. W sumie wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 1,3 mln złotych.

W Sarbinowie planowany jest remont kotłowni olejowej w budynku szkoły podstawowej.  Koszt dotacji wyniesie 449 475,11 zł.

Zabytkowa willa, w której mieści się biblioteka wymaga remontu dachu oraz stolarki drzwiowej i okiennej. Koszt wsparcia wynosi 671 300 zł.

W kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie dokończone zostaną prace konserwatorskie i restauratorskie, polegające na odnowie arkad. Przedsięwzięcie zostanie wsparte kwotą 186 701 zł.

W ramach programu finansowane są obiekty posiadające wpis do rejestru zabytków lub znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2 proc.

Powiększ grafikę. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wydział Planowania i Rozwoju