Trwa budowa ścieżki rowerowej z Dębna do Mostna

Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno”. Obecnie wykonywane prace polegają na budowie nasypów ziemnych przy obiekcie mostowym w miejscowości Mostno oraz korytowaniu pod konstrukcję ścieżki pieszo-rowerowej.

Należy przypomnieć, że zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o długości 3,65 km pomiędzy miejscowościami Dębno i Mostno. Nawierzchnia ścieżki będzie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej, a jej średnia szerokość będzie wynosiła 2,5 m. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla rowerzystów, droga dla rowerów będzie oddzielona od drogi powiatowej pasem zieleni, na którym zostaną wykonane nasadzenia w postaci zieleni drogowej niskiej. Ponadto, ze względu na szerokość jezdni drogi powiatowej wynoszącej 4,0 m, dodatkowo zaprojektowano w sześciu lokalizacjach wykonanie zadruków z kostki kamiennej pomiędzy krawędzią jezdni, a krawędzią ścieżki w postaci mijanek o długości 25 m, w celu zapewnienia bezpiecznych miejsc dla wymijania się pojazdów.

Zadanie wykonuje firma Maldrobud Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Myśliborzu. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonego na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Dodatkowo wsparcia kwotą 1,4 mln złotych udzieliła Gmina Dębno.

Wykorytowane pobocze. w oddali domy Droga z czarnej kostki, wykorytowane pobocze, po obu stronach las

Źródło: www.powiatmysliborski.pl