Teren po NZPOW w centrum Dębna zostanie zagospodarowany

Już w najbliższym kwartale ruszą prace na terenie po dawnych Nadodrzańskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Dębnie (NZPOW). Centrum miasta zyska nowy układ dróg, a działki zostaną uzbrojone w niezbędne sieci. Zadanie pn. „Budowa ul. Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie” jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota wsparcia to aż 4,75 mln złotych. Dziś w Urzędzie Miejskim w Dębnie podpisano umowę na realizację zadania.

Dopiero w wyniku drugiego postępowania przetargowego, w miesiącu marcu spośród dwóch ofert, Gmina Dębno wyłoniła wykonawcę niniejszego zadania – spółkę M&K Zakład Sieci Sanitarnych z Gorzowa Wlkp., która zaoferowała wykonanie inwestycji za kwotę 6 826 921,89 zł brutto.

24 marca br. umowę, w obecności Anny Pawlak - Dyrektor ds. Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, podpisali Grzegorz Kulbicki - burmistrz Dębna oraz Maciej Rutkowski - Prezes spółki M&K Zakład Sieci Sanitarnych.

Od lewej. A. Pawlak

Zakres inwestycji obejmie wydzielenie całości pasa drogowego na obszarze po NZPOW, który obecnie jest niezabudowany. W niniejszym pasie drogowym powstaną nowe sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Wybudowana zostanie oczywiście nawierzchnia dróg, składająca się z jezdni, chodników, miejsc postojowych, mini ronda, ciągów pieszo – jezdnych, zjazdów oraz skrzyżowań. Wykonana zostanie także sieć oświetlenia ulicznego oraz kanał techniczny pod sieci teletechniczne.

Pusty plac po NZPOW

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu atrakcyjności działek w centrum miasta. Wyraźnie wyodrębnione zostaną kwartały przeznaczone pod zabudowę czysto usługową, w tym usługi handlu (miejsce na przyszłe targowisko) oraz co ważniejsze: pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną wraz z usługami. Cały teren, który od wielu lat był pustą przestrzenią stanie się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, chcących zainwestować w budowę ciągle pożądanych w naszym mieście mieszkań i ciekawych lokalizacji na usługi. Warto też zwrócić uwagę, że dzięki tej inwestycji, ciąg kamienic wzdłuż ulicy Armii Krajowej otrzyma drugi, wygodny, alternatywny dojazd do swoich posesji, a całość terenu uporządkowany wygląd.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydział Realizacji Inwestycji