Rozpocznie się budowa miasteczka rowerowego w Dębnie

Data publikacji: 15 lut 2024

Wybrano wykonawcę na budowę miasteczka rowerowego. Zadanie - za kwotę blisko 540 tys. złotych - wykona spółka STB z Myśliborza. Projekt będzie realizowany przy wsparciu środków unijnych. Nowy obiekt ma być gotowy do końca maja.

Nowa atrakcja sportowa powstanie na terenie rekreacyjnym przy plaży miejskiej. Na placu będzie m.in.: rondo, skrzyżowania z drogami równorzędnymi i podporządkowanymi, przejścia dla pieszych, znaki pionowe i poziome, przejazd kolejowy, ścieżka rowerowa. Przebudowana zostanie linia oświetleniowa o długości 137 mb, a całość będzie oświetlać pięć lamp LED. Uzupełnieniem inwestycji będzie zagospodarowanie terenu. Pojawi się tablica informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu, a także zamontowanych zostanie 6 ławek parkowych, 4 sztuki koszy na odpady oraz 6 stojaków na rowery.

Miasteczko będzie pełnić przede wszystkim funkcję edukacyjną, ale będzie również kolejną atrakcją dla dzieci i młodzieży. Jako innowacyjny projekt, w skuteczny sposób będzie pomagać najmłodszym w nauce bezpiecznego poruszania się po drogach.

Dopiero trzeci przetarg pozwolił wyłonić wykonawcę na budowę miasteczka rowerowego w Dębnie. Najkorzystniejszą ofertę – na kwotę 539 799,98 zł – złożyła STB Spółka z o.o. z Myśliborza. Umowa z wykonawcą została podpisana 15 lutego 2024 r. 

W pomieszczeniu stoją od lewej: prezes firmy i Grzegorz Kulbicki brumistrz Dębna. ściskają sobie dłoń. w rękach trzymają granatowe teczki

Będzie to obiekt ogólnodostępny, na którym dzieci będą uczyć się zasad ruchu rowerowego oraz będą miały możliwość przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.

Zadanie będzie dofinansowane w wysokości 286 881 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizuje Lokalną Strategię Rozwoju LGD Lider Pojezierza: Cel Ogólny 2. Zrównoważony rozwój oparty o zasoby regionu, Cel szczegółowy 2.1 Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej i sportowej. Przedsięwzięcie 2.1.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej.

Ciąg logotypów: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europy inwestująca w obszary wiejskie

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju