Remont kotłowni w szkole w Sarbinowie zakończony

W dniu 22 stycznia 2024r. dokonano odbioru prac związanych z remontem kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie.

Zadanie obejmowało demontaż całkowity technologii kotłowni olejowej oraz montaż nowych urządzeń grzewczych i armatury. Wymieniono instalację grzewczą, instalację olejową w obrębie kotłowni wraz z armaturą i zestawami pompowymi. Wyremontowano również dwa pomieszczenia kotłowni.

Prace remontowe wykonywała firma CALESCO S.A. ze Szczecina.                                                            

Wartość inwestycji to kwota 444.000,00zł, z czego 435.120,00zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład, reszta kwoty to wkład własny Gminy Dębno.

Pomieszczenie kotłowni, na zdjęciu piec i inne urządzenia tablica informacyjna o dofinansowaniu zadania

Logo Polski Ład, logo Bank Gospodarstwa Krajowego

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu