Rekrutacja do Hufca Pracy w Dębnie na rok szkolny 2024/2025

Data publikacji: 23 maj 2024

Ochotnicze Hufca Pracy są państwową jednostką budżetową Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyspecjalizowana w działaniach na rzecz młodzieży do 25 roku życia. Misją OHP jest wyposażenie wychowanka w kluczowe kompetencje umożliwiające prowadzenie dojrzałego i satysfakcjonującego życia osobistego, społecznego i zawodowego.

Działania OHP skierowane są do dwóch grup młodzieży:

  • Osoby w wieku 14,15-18 lat, które są uczniami szkół branżowych.
  • Osoby do 25 roku życia potrzebujące wsparcia na rynku pracy.

Rekrutacja dotyczy osób, które ukończyły 15 lat (14 lat i posiadają opinię z PPP) a nie skończyły 18 lat i będą lub są uczniami szkoły branżowej.

Hufiec Pracy w Dębnie oferuje:

  • opieka nad praktykami (pomoc w znalezieniu miejsca odbywania praktyk, kontrola przebiegu praktyk)
  • wsparcie w trakcie nauki i po jej zakończeniu,
  • możliwość podejmowania bezpłatnych szkoleń zawodowych,
  • wyjazdy na staże do zagranicznych pracodawców,
  • szereg imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych,
  • udział w kołach zainteresowań, konkursach, zawodach sportowych,
  • wsparcie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w tym doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

Absolwenci, będący uczestnikami Hufca Pracy są objęci opieką do 25 roku życia, mogą uczestniczyć w organizowanych bezpłatnych kursach zawodowych, dzięki którym zwiększa się ich atrakcyjność na rynku pracy.

Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas nauki w OHP jest atutem dla przyszłych pracodawców i sprawi, że nasi absolwenci są konkurencyjni na rynku pracy i szybciej znajdują zatrudnienie.

Powyższe działania, na terenie gminy Dębno, Boleszkowice realizowane są przez Hufiec Pracy 16-11 w Dębnie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery (MCK).

Uczestnictwo w Hufcu Pracy jest całkowicie dobrowolne. Warunkiem jest wypełnienie dokumentacji przez rodzica małoletniego ucznia.

Zapraszamy

Kadra Hufca Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery w Dębnie ul. Chojeńska 3, 74-400 Dębno tel.957604013

Plakat z ogłoszeniem. Pełna treść w informacji