Prezentacja XV tomu Rocznika Chojeńskiego

Zapraszamy na prezentację XV tomu „Rocznika Chojeńskiego”, w którym znalazły się artykuły poświęcone Dębnu i okolicom – ludziom, miejscom, wydarzeniom. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2023 r. o godz. 18.00 w filii Biblioteki Publicznej w Dębnie – willa ul. Mickiewicza 43.

W publikacji znajdziemy artykuły m.in.:

  • Marka Schillera „W poszukiwaniu Vrovenmarktu. Czy archeologia może pomóc w rozwiązaniu zagadki klasztoru cystersek z Schönebecku i grodziska w Różańsku?”
  • Radosława Skryckiego „Panorama Dębna w końcu XVIII wieku”
  • Andrzeja Dobrowolskiego „Moje wspomnienie (cz.2)”
  • Radosława Gazińskiego „Księgi metrykalne katolickich parafii św. Antoniego Padewskiego i św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie”

Promocji towarzyszyć będzie wykład prof. Radosława Gazińskiego nt.:„Książę Bogusław X w trzech odsłonach. W 500-lecie śmierci" oraz prezentacja Edmunda Zioły „Dębniański strój ludowy”.

Organizatorzy:

  • Biblioteka Publiczna MiG w Dębnie
  • Stowarzyszenie Historyczno- Kulturalne „Terra Incognita” z Chojny
  • Gmina Dębno

Zadanie jest finansowane z budżetu Gminy Dębno w ramach zadania publicznego Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Powiększ plakat. Okładka książki. Tytułuy i autorzy. Data i miejsce spotkania. Pełna treść w informacji